Imam Mahdi(AJ)

             I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn

 
 Jorden har fyllts med mörker och förtryck
Sannerligen är din återkomst snar sanning
Din återkomst sökes av dina vänners blick
Som minns dig och längtar varje ögonblick
Vi befinner oss i väntan O väntade Imam(AJ)
Ack måste vi inse att du är den som väntar
Inväntar vår vaknad och känsla av saknad
Inväntar vår insikt och kampen mot förtryck
O du väntade Imam(AJ); O du väntande Imam(AJ)!
Må vi i välsignelsen av dina böner vakna
Inse den bittra verkligheten och åter kämpa
Så må Gud påskynda din återkomst
Lysa upp våra ögon med din ankomst
Fröjda våra längtande hjärtan
Blåsa nytt liv av rättvisa och sanning
Skänka oss välsignelsen att skåda
Ditt vackra ansikte och benåda
Oss att färdas under din fana

 

Vi tillägnar denna sida till vår tids väntade Imam(AJ), den tolfte sonen i rak led av Profeten Mohammads(S) välsignade ätt och hushåll Ahl al-Bait(A); den elfte sonen i rak led av Imam Ali(A) och Fatima Zahras(A) barn; den nionde sonen i rak led av Imam Hosseins(A) ätt, Imam Mahdi(AJ)!
Må Gud vägleda och hjälpa oss bana vägen för din ankomst och påskynda din allt mer snara återkomst och välsigna oss till att vara bland dina följeslagare och vänner inshaAllah!