Guds bevis uppå denna jord
den gudomliga linan
fäst mellan himmel och jord
vår tids ledare och Imam(AJ)
vår fördolda sol i väntan på gryning