En snar dag ska du återvända
till dess dina vänner måste kämpa
sträva efter att rena sina sinnen
stärka sina viljor, hjärtan och själar
inte förlora hoppet och inte drunkna
leva på brisen som för med sig
den allt närmare doften av den Väntade(AJ)